Author Archive

Lista Alergeni Alimentari

Informare cu privire la alergenii potențiali pe care i-ati putea consuma în locația noastră. Conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011, privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, PAPION CONCEPT S.R.L. tratează cu maximă responsabilitate ...
Read More